Kamis, 26 Januari 2012

GUYONAN Mas PeZut

Assalamu’alaikum lur …

Ayem kambek hiyer …. (latian boso inggris lur) … artine ki aku kembali disini ngunu lur …
Hehehehehe … ki enek sithik obat ngantuk nggo senam pipi lur .. ben iso represing ora ngelu mikir gawean utowo mikir liyane sik gawe sirah “pu … sing” jare cewek ayu wetan-wetan kono lur … ihirrrrrrrr …..

Ngene lur sejarahnya … akhir-akhir iki aku ki gek emosi karo sing jenengnya “BEJO” .. mbuh kok … weruh wonge ae hawane mung arep nyantet … E ndelalah lur .. iki critane lo yo … Critane aku ki Pengusaha sukses .. sugih “mblegedu” .. tumpakane BMX ... eh BMW … gawanane roko “siong” .. watuk ku kilo metune receh lur … heheheh .. iki critane lo yo …

Singket cerita … Bejo ki mau bingung golek gawean, kesuen nganggur nek omah … kerjo nek Jambu nggon kayu lapis mung karyawan pocokan … arep kerjo nek minuman air mineral Nglembu sik anyar kui jare wegah dadi siji karo Gendon (wong jare gek ora apik hubungane … ) wakakakakakakak ….. Padahal painem e Bejo nek ngomah mung purik ae nek ora enek setoran nggo tumbas beras karo tuku wedak pupur gincu …

Tibaknya … emmm jebulnya … Bejo ki daftar kerjo nek perusahaanku lur … berhubung aku due rasa dendam yang mendalam karo bocah kui … wue e e e e …  tak panggil langsung ... wawancara karo aku lur …. Iki wawancaraku karo Bejo lur …

Pezut : Pendidikanmu opo?
Bejo : Hukum Pak.
Pezut : wah ora bisa ditompo ning kene.
Bejo : Alasanipun Pak?
Pezut : Kakehan ngomong, mengko malah ora kerja.
Bejo : tapi kulo mantan diplomat lho Pak.
Pezut : Tambah ora ketompo?
Bejo : Lho kok ngaten pak?
Pezut : Mengko gaweyanmu mung ropat-rapat wae ......

Pezut : Kowe nduwe omah opo ora?
Bejo : Dereng .....
Pezut : Wah kowe ora iso ketompo nang kene.
Bejo : Lho kok ngaten?
Pezut : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan nggo kredit omah.
Bejo : Ah.. mboten kok, sakjanipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
Pezut : Yo malah ora ketompo.
Bejo : Lho kok ngaten?
Pezut : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong tok !!!

Pezut : Kowe nduwe motor opo ora?
Bejo : Mboten.
Pezut : Ora ketompo.
Bejo : Lho kok mboten ketompo?
Pezut : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit motor.
Bejo : Sakjanipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.
Pezut : Wah malah ra ketompo....
Bejo : Lho kok ngoten?
Pezut : Tempat parkire wis ra cukup..

Pezut : Kowe wis lulus sarjana tenan?
Bejo : Sampun Pak....
Pezut : Ora ketompo. Kene iki golek sing SMA ae
Bejo : Sakjanipun kulo tasih badhe skripsi.
Pezut : Malah ora ketompo ...... .
Bejo : Lho kados pundi to?
Pezut : Mengko kowe kerjo mung ngetik skripsi, yen wis lulus mesti golek kerjo neng perusahaan liyo nek ora metu mung arep adol lumut to !!!!

Pezut : Kowe mau mrene numpak opo?
Bejo : Nitih mobil.
Pezut : Kowe ora ketompo.
Bejo : Sebabipun?
Pezut : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayar terus.
Bejo : Woo, kulo wau namung mbonceng, kok.
Pezut : Tambah ora ketompo.
Bejo : Lho, lha kok?
Pezut : Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi diriku !!!

Pezut : Anakmu akeh opo sithik?
Bejo : Kathah, Pak.
Pezut : Kowe ora ketompo.
Bejo : Sebabipun?
Pezut : Nyambut gawemu ora serius, mung mikir gawe uanak terus.
Bejo : Lha wong namung anak adopsi, kok.
Pezut : Tambah ora ketompo.
Bejo : Lho, lha kok?
Pezut : Gawe anak wae aras-arasen, opo maneh nyambut gawe.

Pezut : Kowe wis ngerti gaweyanmu durung?
Bejo : Dereng.
Pezut : Kowe ora ketompo.
Bejo : Sebabipun?
Pezut : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane?
Bejo : Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok.
Pezut : Tambah ora ketompo.
Bejo : Lho, lha kok?
Pezut : Kowe mung arep keminter to !!!

Pezut : Kowe kerep loro?
Bejo : Mboten.
Pezut : Kowe ora ketompo..
Bejo : Sebabipun?
Pezut : Mesthi kerep mbolos, mancing nek Obama.
Bejo : Wah, sakjanipun nggih sering pak.
Pezut : Tambah ora ketompo.
Bejo : Lho, lha kok?
Pezut : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

Pezut : Kowe biso main internet?
Bejo : mBoten.
Pezut : Kowe ora ketompo.
Bejo : Sebabipun?
Pezut : Perusahaan ora nompo sing buta internet.
Bejo : Wah, sakjanipun nggih saged.
Pezut : Tambah ora ketompo.
Bejo : Lho, lha kok?
Pezut : Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan facebook !!!

Pezut : Kowe WARAS po ra?
Bejo : Lha, kulo nggih waras to Pak.
Pezut : Ra ketompo.
Bejo : Kenging nopo?
Pezut : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
Bejo : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun RODO EDAN.
Pezut : Malah ra ketompo.
Bejo : Pripun to niki?
Pezut : MENGKO AKU DUE SAINGAN  !!!!!

Wakakakakakakakaka ……

Wassalam lur …..

Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti
-- Pezut --

8 komentar:

anic mengatakan...

hem....sing moco tambah edan nek ngunu lur.....wakakakakakakakkkk.....

PeZut mengatakan...

kekekekekek .... ngakak sekali dirikuh ...

anic mengatakan...

xixixixi......ngguya-guyu dwe neng ngrep kom ..

Jack S mengatakan...

Sut lah nek gawe artikel ojo dendam koro bejo neng briker interkom kok di bawa2 ning Web

BEJO PENUH PESONA mengatakan...

..zut. .brati judule. . .duka yg romantis...ben tambah uedan zizan....wuesss salut bt sampean mas pezut...tak acungi jari tengah...

Indrajid mengatakan...

pesut kuwi kan wahyu..anak'e agus suroyo alias INDRAJIT yo... kog kementhus saiki..iso gawe guyonan barang..SUKSES

PEZUT mengatakan...

wekekekekekek ...

agung pramono mengatakan...

awaw...awas mata melirik ati kesandung eh kaki kesandung,..hehe lucu2 d sawang katon ayu agawe eseme metu tur ora biso turu,..ahihi
allahuma jabarin jabaro ingsun putro wayah anggit tresno marang,..!...gusti paparing abdi lan sadaya paparing pituduh kagem mlampahi ngarsane kawulo putro wayah ing madya,.lan pungkasane kanthi tresno...agagaag popey si pelaut,

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More