Kamis, 24 November 2011

MASA MUDANE KALI KLEGUNG

Kulonuwun lur sedulur kabeh ono ing Banyubiru .....
Aku tak flesbek masa lalu yo lur …
Jaman mbiyen … dek aku gendeng karo Darsinah kenyo ayu soko tlatah tawang … aku sik kelingan banget e … jian … wong e ayu tur manis … nek ngguyu sak rai dekok kabeh ora mung pipine …Lah ewo semono urung usum hendpun … Urung ono sms barang, dadi nek aku arep “yangyangan” nulis sms nek kertas trus tak balangke si Darsinah keno ndas e trus diwoco … Darsinah yo ngunu nulis sms nek kertas trus balangke ndasku tapi dibandoli watu … dadi nek keno aku klenger disik lagi tak woco sms kertas e ….

Singket cerita … aku mbiyen nek “yangyangan” karo Ayank Darsinah ki nek Kali Sekip alias Kali Klegung, wuih biyen ki Kali Sekip “endah maneko warno” tenan lur … banyune bening, iwak e wakder karo uceng do wira-wiri nginceng aku karo Darsinah le “yangyangan”. Tapi saiki Kali Sekip ki njijiki tenan ox …. Opo mergo umur e wis tuo yo lur ….

Mbiyen ki Kali Sekip jian koyo kaline suargo tenan kui … tapi saiki deloken toh …. banyune ireng, mambu, tur wis ora ono iwak wira-wiri. Aku kelingan banget jaman semono Darsinah tau ngelem aku ngene lur “Mas Mun, wajahmu bagus koyo endahing kali iki mas …. matamu eh mripatmu bening koyo banyu sik mili ono ing kali Sekip iki … aku tresno kowe Mas Mun”. Lo ngunu lo lur …. Ayank Darsinah ki nek ngelem aku we dipadakkan karo endahing kali Sekip, tapi saiki jajal …. Dulur-dulur ngejak o pacare trus “yangyangan” nek kali Sekip, mesti pacarmu ngelem dulur-dulur podo karo Darsinah “Mas, wajahmu bagus koyo endahing kali iki mas …. mripatmu bening koyo banyu sik mili ono ing kali Sekip iki … aku tresno kowe Mas” wakakakakak …. mesti dulur ngamuk pacare …. Lah ora ngamuk piye moso wajah e dulur di padakkan karo kali Sekip sik saiki njijiki … wakakakakakak … mripati koyo banyu kali Sekip … huwakakakakaakaka … butek, reget, kumuh tur mambu.

Ngunu lur …. lah diriku yo bertanya-tanya, ngopo kok banyune kali Klegung alias kali Sekip sik disik resik saiki dadi reget lan kumuh.
Limbah ! … he em lur … kabeh mau polah e soko limbah.
Limbah opo ? limbah pabrik tahu ono ing lingkungan RT 07 Banyubiru Krajan, kae lo lur cedak Makam Selantjeng.

Pak RT 07 Bapak Rohmadi tau ngomong karo aku ngene lur “Mas Mun, urip nek lingkungan kene ki saiki ora nyaman, saben-saben mesti ambune banger koyo entut dewo sing sue hura BAB, lingkungane yo ketok ora resik maneh, warga do mengeluh isin karo lingkungane dw Mas”

Mesak e yo lur ….
Hidup di lingkungan sik setiap hari dadi tempat kanggo berteduh, kanggo nyambung urip karo keluargane dadi ora nyaman. Pak RT 07 karo sik dadi pengadek e lingkungan RT 07 yo wis ngupokoro piye carane ben limbah kui bisa teratasi. Tapi kayane sampe detik iki hura ono perubahan lur …. Mulai soko lapor nek Kelurahan babagan limbah mau nganti dengan cara kekeluargaan yo tetep hura rampung. Mbuh nek saiki ….

Ngene iki selain tugas warga lingkungan RT 07 khusus e lan kita bersama pada umume, yo tidak lepas dari perhatian lan peran “Pejabat-pejabat sik do nek nduwur” alias Bapak-bapak Pejabat Pemerintahan Kec. Banyubiru lur … “Lah kok iso Mas Mun?”. Yo iso lur …. Soale limbah mau dampak e ora mung kanggo lingkungan RT 07 utowo sekitar e tok, tapi limbah mau ki yo tekan daerah-daerah utowo deso-deso sik dialiri karo kali Klegung mau lur … koyoto Tawang Rejo, Ngendo lan Ngogak.

Yo wis ngunu yo lur … mugo-mugo Bapak-bapak Pejabat do reti karo kahanan seluruh warga masyarakat Banyubiru. Ben le dadi Pejabat kui berkah, netepi opo sik dadi kewajiban e kanggo ngayomi wargane. Tapi aku yakin kok lur …. Pemerintahan Banyubiru saiki wis mulai dibenahi kanthi berlandaskan aturan-aturan sik bener. Pejabat Pemerintah Banyubiru saiki ki yo sregep-sregep ora ono sik mangkat awan nek kantor lan cekatan lur …. Wakakakakakakk … ngelem … ben diangkat dadi aparat desa po aku ki ….. wakakakakakakakakak ….

Wis ah … ngunu sik lur … disambung meneh sesuk … mugo-mugo tulisan iki bisa merubah suasana desa kita ben tambah nyaman, tentrem, ayem, gemah ripah loh jinawi yo lur … Amin.

 Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti
-- Pezut --

3 komentar:

anicio mengatakan...

ya kang pezut sesok nak ono pemilihan aparat desa melu daftar ya?

Anik mengatakan...

Seduluku lanang cah bagus (Mun...)artikele ojo gawe weteng mangkel yo lH Piye kabare Jeng Dar.........mu

Anik mengatakan...

Mas Mun aku kerungu kabar jare awakmu gek koyo jaman ande ande lumut akeh sing ungah ungahi yoh sing terbaru sing STW kuwi yoh, ojo lali Darsinah mesake wis suwe ditinggal lungo to opo ora mesake "Tole"

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More