Selasa, 08 November 2011

KABAR RIYOYO QURBAN ING NDESO PERDIKAN BANYUBIRU 2011

KABAR RIYOYO QURBAN ING NDESO PERDIKAN BANYUBIRU 2011

Katur kabar Bodo Qurban 

Bodo qurban ing tahun 2011 iki ing Dusun Krajan Deso Banyubiru dipusatke ing Masjid Baitul Izzah jan gayen amargo ono 5 sapi lan 5 wedus soko wargo Krajan sing podo weweh qurban ing tahun 2011 sing disebelih, kanti dipanitiani sing dipandegani dening Pak dr.H.M. Pratikyo nek jaman biyen priyayine sing gaweane anggon kebo tur mesti ngowo buku (kutu buku) nek biyen anggon kebo saiki anggon umat he he jaman wis maju yo Kang……… ugo di sengkuyung ketua Takmir Masjid Baitul Izzah Pak H. Sri Hartono Rismanto, S.P.d.nek biyen priyayine luweh dikenal kanti sesebutan Kenang Londo ugo biyen gaweane anggon kebo saiki wis gelem anggon umat lan ugo disengkuyung poro sepuh sing diempuke Pak Nurhadi Dimyati (Modin) priyayine sing biyen seneng main ketoprak lan ugo Pak Slamet Riyadi priyayi iki putrane mbah kiyai Takril (alm) lan Kiyai Asrop soko tlatah Jeporo sory kang …..nek info priyayi iki gak duwe blass (penulise kuper tur katrok ndeso).

Lah ne king barisan bolo kurowo sing pragad akeh cung koyo toh :
  1. Mas Slamet Suherman priyayi iki putrane Mbah Kiyai Muhtar Hambali luweh dikenal kanti sesebutan Slamet Kembo, tandange trenginas leh kelet sapi lan wedus ora terketung pas nyebelih sapi sing terahkir kepengkal sikile he he he he
  2. Mas Edy priyayi iki mantune ibu Yuriah Ngadenin cak soko Ngogak sing brengose sak kepel tandange trenginas gamane sing digowo kakean sampai binggung leh arep ngempake Bedomone (bendo nek gak paham kang)
  3. Mas Salwadi alias Gowek iki ugo priyayi soko Ngendo duduk cah Karajan tap iwis suwe mangon ning Krajan tandange ngedap-edapi roso tur yo sembodo karo mangane akeh he he he………
  4. Mas Agung Gajah priyayi iki anake Siyono Saripin termasuk cah angkatan enom tp nek masalah persapian wis handal amargo persasat turune karo sapi, prigel lan yo roso ……
  5. Mas Budiman, Kusno Kiyer lan Agus Wardoyo priyayi iki sing dipercoyo resik-resih wedel lan wadukan sapi ……jan mesake tangan lan awake ngati mambu jerohan……
  6. Sardi utowo Kasmo, Dul Gani Poniman, Trisno Tanggul, Toyok, Marmin Kenyut, Gito Suhing, Paijo lan parogo-porogo liyane sing podo trenginas anggone nyesek daging lan mecah-mecah daging ono sing gamane landep ono sing gamane blas gak landup / ketul tapi semangate luar biasa…………
  7. Ing barisn ibu-ibu ono bu lurah, Hj Yayuk Yarkoni, Saroh, Hj. Endang R, bu Ru, bu Yuriah Ngadenin, bu Sofiyatun ibune Hanung, bu Rimang. S, lan liyane akeh banget iki kebagian monto-monto daging jane rame banget suarane koyo betet sewu muni bareng ngalahake suara pengeras masjid…………
  8. Pemuda Bejo, Ayis, Wing, Gendon, Bogel, Bambong Domex lan Pemudi Erni, Titis kabeh tandang gawe mboh cekel gawean tenan po gak opo temen cekel, gawean tapi sing jelas podo gluprut amis getih ………………….
  9. Pak Yanto Polisi sing wonge Duwur suarane siji loro sing tukang ngatur rokok lan tukang dol-dolan kulit sapi lan wedus, ono sing istimewa wong siji iki telitine jan gak ketulungan kabeh di check lan di Kontron sampai tekan powon barang jan gak ono gawean sing luput karo pengawasane………………………….
  10. Bah Win pakne Mail cah mbeling priyayi iki putrane pak Karno Gembong kakange pak dr Pratiyo tapi wonge low profil tapi nek gelem ngomong gak tedeng aling-aling, wong iki sing ngarah ake cah- cah podo tandang gawe di bantu karo ki Demang sing wonge gagah gedhe duwur tapi duwe loro dengkek saben gegere mesti tempelan salonpas roto sak geger, najan wis dadi Demang ning nek neng ndeso tetep kudu manut karo posisi ne neng kepanitiaan ……………

Iku gambarane priyayi-priyayi sing podo tandang gawe tapi bedo critane karo kahanan sing kelakon wektu iku Wedus siji mboko siji podo ditelikung banjur Ki Modin komat-kamit ngrapal doa sak banjure gulu wedus di beleh getih muncrat sak naliko dibarengi kumandange takbir sing terus-terusan sako pak Maryadi (Rw II) semono ugo sapi siji mboko siji ditlikung lang disembelih gentian antarane pak Modin , pak slamet Riyadi lan pak Asrop dibantu Kembo Gowek, Edy lan Agung Gajah rampung leh mbelih sapi tinggal leh mbagi-mbagi daging Qurban…………..

Mas Agus Kusmin, dr. Pratikyo dibantu cah remaja podo komet lan gobyos leh naning-naning dupontho per Rt ben gampang leh mbagi mengkone ………… Alkamdulilah warga krajan biso kecukupan kabeh lan isih iso mbantu wargo Dusun Tegalwuni, Dangkel deso Banyubiru lan Dusun Ngaglik Deso Ngedong…………..

Atur gung panuwun karo poro keluargo sing wis atur pisumsum Qurban lan ugo atur panuwun dene poro parogo-parogo pragad mugo kebecikane biso gawe patuladan antuk ganjaran soko Gusti Kang Hamurbeng Jagad………………Amien…………………

Oleh : Jack Sawala
dibantu oleh : Wahyu Munyux
1 komentar:

Anonim mengatakan...

Sae sanget kegiatan meniko nopo malih dipun kerjaaken lare nem kalian bapak-bapak soho ibu-ibu wonten ing banyubiru

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More